C 公司新闻 NEWS Center

您的位置:首页 > 资讯中心 > 公司新闻

重磅!“保险消费者信心指数”调研火热进行中

    您想人生路上多一份温暖吗?

    您想家人健康多一份呵护吗?

    您想畅游全球多一份省心吗?

    您想车房财产多一份保障吗?

    保险,贴心保障您的生活,

    让您与家人畅享无忧人生。

    作为保险消费者,

    您对保险产品有怎样的偏好?

    您对保障服务有怎样的期待?

    您对保险市场的信心如何?

 

    保监会消保局与中保基金联合发布的

    2017“保险消费者信心指数”正在调研中,

    期待倾听您的心声!

 

    请点击下方链接,参与保险消费者信心指数调查,感谢您的支持!

http://q.horizonrcg.com/q.php?qname=diaocha_226&bxgs=13_ZJCC